Eдукација ученика са темом унапређење безбедности ученика у саобраћају

Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада организовало је едукацију ученика од првог до четвртог разреда  са темом унапређење безбедности ученика у саобраћају. За ученике првог и другог разреда организована је едукација на саобраћајном полигону, а за ученике трећег и четвртог разреда у учионици користећи виртуелни саобраћајни полигон.
Ученици су били веома заинтересовани за овакву врсту обуке и показали су завидни ниво знања из ове области. Исти утисак је и организатора ове обуке.