Мисија школе

Деца су на првом месту

Историјат, мисија, визија…

О имену наше школе, једне од најстаријих у Новом Саду, сазнајемо од становника Видовданског насеља и то из периода непосредно после рата, када је радила под називом Краља Петра Првог. После ослобађања, од 1950. године, школа је означена бројем Б и као таква постоји све до именовања у Основну школу “Ђура Јакшић“ која је наставу изводила у две школске зграде на Клиси ( Клисански пут 165 ) и у Темеринској 133.
Године 1982. удружењем у центар “Славија“ школа постаје ООУР и понеће назив “Новосадски партизански одред“. Раздруживањем центра, школа постаје самостална. Постоје покушаји да јој се врати старо име “Ђура Јакшић“, али због школе у Каћу са истим називом, која је постала саставни део Новог Сада, није правно омогућено враћање на старо. Од јануара 1993. године школа је понела име дечјег писца Душана Радовића, које и данас носи.

Мисија школе

Мисија наше школе је да постане центар васпитно- образовног, али и културног и духовног развоја ученика и наставника. Основни принцип је подстицање личног развоја сваког ученика и наставника. Развијање савремених процеса усвајања знања, подстицање креативности код ученика и наставника и стварање личности способних за тимски рад, са развијеним социјалним вештинама и свешћу и правима и одговорностима је наша основна тежња.
Наша школа треба да постане место перманентног усавршавања свих учесника васпитно-образовног процеса, који негује међусобно разумевање и уважавање, толеранцију и право на уважавање и право на различитост.

Визија школе

Наша школа треба да постане:
место у коме раде стручни и креативни наставници отворени за перманентност, усавршавање и тимски рад
место у које ученици радо долазе јер је настава у њој савремена, квалитетна и прилагођења њиховим потребама и интересовањима
отворена за нове идеје, размену и сарадњу
чиста, пријатног изгледа, модерна и опремљена савременим наставним средствима
место у коме су односи културни, толерантни, сараднички и подржавајући а руковођење јавно, праведно, подстицајно