Списак уџбеника за наредну школску 2016/2017 годину

СПИСАК УЏБЕНИКА 1

СПИСАК УЏБЕНИКА

РАЗРЕД

5.

ПРЕДМЕТ

МУЗИЧКА КУЛТУРА

СРП5МУЗ00838

Klett Издавачка кућа доо

Музичка култура 5”, уџбеник за пети разред основне школе Аутори: Александра Станковић Уџбеничка једниница: Музичка култура за пети разред основне школе

Решење: 650-02-00871/2010-06, 2011-01-27

Формат: A4  Обим: 68 страна  Облик: штампани

Цена: 710 динара

 

РАЗРЕД

5.

ПРЕДМЕТ

ИСТОРИЈА

СРП5ИСТ00841

Klett Издавачка кућа доо

1.„Историја 5”, уџбеник за пети разред основне школе Аутори: Бранка Бечановић Уџбеничка једниница: Историја за пети разред основне школе

Решење: 650-02-00211/2008-06, 2008-06-09

Формат: A4  Обим: 148 страна  Облик: штампани

Цена: 850 динара

2.„Историја 5”, радна свеска са историјском читанком за пети разред основне школе Аутори: Предраг М. Вајагић

Уџбеничка једниница: уџбенички материјали

Решење: 650-02-269/2012-06, 2013-02-13

Формат: A4  Обим: 92 страна  Облик: штампани

 Цена: 590 динара

 

РАЗРЕД

5.

ПРЕДМЕТ

ГЕОГРАФИЈА

СРП5ГЕО00844

Klett Издавачка кућа доо

1.„Географија 5”, уџбеник за пети разред основне школе  Аутори: Винко Ковачевић, Сања Топаловић

Уџбеничка једниница: Географија за пети разред основне школе

Решење: 650-02-584/2013-06, 2014-02-13

Формат: A4  Обим: 118 страна  Облик: штампани

Цена: 860 динара

2.„Географија 5”, радна свеска уз уџбеник за пети разред основне школе

Аутори: Сања Топаловић, Винко Ковачевић

 Уџбеничка једниница: уџбенички материјали

Решење: 650-02-592/2013-06, 2015-01-13

 Формат: A4  Обим: 80 страна  Облик: штампани

Цена: 520 динара

 

 

РАЗРЕД

5.

ПРЕДМЕТ

МАТЕМАТИКА

СРП5МАТ01109

Привредно друштво Герундијум доо, Београд (Палилула)

1.Математика за 5. разред основне школе

Аутори: др Синиша Јешић, Марко Игњатовић, Драгица Мишић

Уџбеничка једниница: Математика уџбеник за пети разред основне школе

Решење: 650-02-00113/2008-06 , 2008-06-20

Формат: B5  Обим: 192 страна  Облик: штампани

Цена: 792 динара

2.Збирка задатака из математике за 5. разред основне школе, на три нивоа

Аутори: др Синиша Јешић, Драгица Мишић, Марко Игњатовић

 Уџбеничка једниница: уџбенички материјали

Решење: 650-02-499/2013-06 , 2014-02-03

 Формат: B5  Обим: 198 страна  Облик: штампани

Цена: 638 динара

 

РАЗРЕД

5.

ПРЕДМЕТ

БИОЛОГИЈА

СРП5БИО00024

Привредно друштво Герундијум доо, Београд (Палилула)

1.Биологија за 5. разред основне школе

 Аутори: Тијана Прибићевић, Томка Миљановић, Весна Миливојевић

џбеничка једниница: Биологија за пети разред основне школе

Решење: 650-02-346/2013-06, 2014-02-11

 Формат: B5  Обим: 200 страна  Облик: штампани

Цена: 792 динара

2.Радна свеска из биологије 5, за 5. разред основне школе

Аутори: Тијана Прибићевић, Весна Миливојевић, Томка Миљановић

Уџбеничка једниница: уџбенички материјали

Решење: 650-02-476/2014-06, 2015-03-18

Формат: B5  Обим: 84 страна  Облик: штампани

Цена: 484 динара

 

РАЗРЕД

5.

ПРЕДМЕТ

ТЕ4ХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

СРП5ТЕХ01316

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

Техничко и информатичко образовање 5”, уџбеник за пети разред основне школе

 Аутори: Жељко Васић, Дијана Каруовић

Уџбеничка једниница: Техничко и информатичко образовање за пети разред основне школе

Решење: 650-02-161/2012-06, 2013-03-27

Формат: A4  Обим: 198 страна  Облик: штампани

 Цена: 790 динара

2.„Техничко и информатичко образовање 5”, радна свеска за пети разред основне школе Аутори: Жељко Васић, Дијана Каруовић

Уџбеничка једниница: уџбенички материјали

Решење: 650-02-161/1/2012-06, 2013-03-27

Формат: A4  Обим: 130 страна  Облик: штампани Цена: 540 динара

 

РАЗРЕД

6.

ПРЕДМЕТ

СРПСКИ ЈЕЗИК

СРП6СРП01318

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

1.„Уметност речи”, читанка за шести разред основне школе

Аутори: Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић

Уџбеничка једниница: Читанка за српски језик за шести разред основне школе

Решење: 650-02-00895/2010-06, 2011-01-27

Формат: A4 Обим: 232 страна Облик: штампани

Цена: 840 динара

2.„Дар речи”, граматика за шести разред основне школе

Аутори: Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез-Иљукић

Уџбеничка једниница: Српски језик (граматика, језичка култура, правопис) за шести разред основне школе

Решење: 650-02-00895/2010-06, 2011-01-27

Формат: A4 Обим: 202 страна Облик: штампани

Цена: 620 динара

3.„Радна свеска 6”, уз уџбенички комплет српског језика за шести разред основне школе Аутори: Маташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић, Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез-Иљукић

 Уџбеничка једниница: уџбенички материјали

Решење: 650-02-00895/2010-06, 2011-01-27 Формат: A4 Обим: 160 страна Облик: штампани Цена: 530 динара

 

РАЗРЕД

6.

ПРЕДМЕТ

ЛИКОВНА КУЛТУРА

СРП6ЛИК00190

БИГЗ школство доо

1.Ликовна култура 6, уџбеник

Аутори: Јован Глигоријевић, Зоран Алексић

Уџбеничка једниница: Ликовна култура за шести разред основне школе

Решење: 650-02-00384/2008-06, 2008-08-29

Формат: B5 Обим: 76 страна Облик: штампани

Цена: 700 динара

 

РАЗРЕД

6.

ПРЕДМЕТ

МУЗИЧКА КУЛТУРА

СРП6МУЗ01149

Klett Издавачка кућа доо

1.„Музичка култура 6”, уџбеник за шести разред основне школе

Аутори: Александра Станковић

 Уџбеничка једниница: Музичка култура за шести разред основне школе

Решење: 650-02-141/2012-06, 2012-08-07

Формат: A4 Обим: 80 страна Облик: штампани

Цена: 710 динара

 

РАЗРЕД

6.

ПРЕДМЕТ

ИСТОРИЈА

СРП6ИСТ01108

Klett Издавачка кућа доо

1.„Историја 6”, уџбеник за шести разред основне школе

Аутори: Ђорђе Бубало, Бранка Бечановић

 Уџбеничка једниница: Историја за шести разред основне школе

Решење: 650-02-00080/2010-06, 2010-07-22

Формат: A4 Обим: 196 страна Облик: штампани

Цена: 850 динара

2.„Историја 6”, радна свеска са историјском читанком за шести разред основне школе Аутори: Јелена Јеврић

Уџбеничка једниница: уџбенички материјали

 Решење: 650-02-391/2013-06, 2013-12-30

Формат: A4 Обим: 156 страна Облик: штампани

Цена: 590 динара

 

РАЗРЕД

6.

ПРЕДМЕТ

ГЕОГРАФИЈА

СРП6ГЕО00771

ЈП Завод за уџбенике

1.ГЕОГРАФИЈА – уџбеник за шести разред основне школе

Аутори: Љиљана Гавриловић, Милена Перишић

Уџбеничка једниница: Географија за шести разред основне школе

Решење: 650-02-00494/2011-06, 2012-01-26

Формат: A4 Обим: 180 страна Облик: штампани

Цена: 759 динара

2.РАДНА СВЕСКА ЗА ГЕОГРАФИЈУ – за шести разред основне школе

 Аутори: Љиљана Гавриловић, Милена Перишић, Марија Бркић

Уџбеничка једниница: уџбенички материјали

Решење: 650-02-130/2012-06, 2013-04-24

Формат: A4 Обим: 139 страна Облик: штампани

Цена: 592.9

 

РАЗРЕД

6.

ПРЕДМЕТ

ФИЗИКА

СРП6ФИЗ00198

БИГЗ школство доо

1.Физика 6, уџбеник Аутори: Катарина Стевановић, Марија Крнета

Уџбеничка једниница: Физика за шести разред основне школе

Решење: 650-02-00383/2008-06, 2008-08-29

Формат: B5 Обим: 156 страна Облик: штампани

Цена: 800 динара

2.Физика 6, збирка задатака Аутори: Катарина Стевановић, Марија Крнета, Радмила Тошовић

Уџбеничка једниница: уџбенички материјали

Решење: 650-02-00383/2008-06, 2008-08-29

Формат: B5 Обим: 84 страна Облик: штампани

 Цена: 550 динара

 

РАЗРЕД

6.

ПРЕДМЕТ

МАТЕМАТИКА

СРП6МАТ01133

Привредно друштво Герундијум доо, Београд (Палилула)

1.Математика за 6. разред основне школе

 Аутори: др Синиша Јешић, Драгица Мишић, Марко Игњатовић

Уџбеничка једниница: Математика уџбеник за шести разред основне школе

Решење: 650-02-00107/2010-06, 2010-07-22

Формат: B5 Обим: 192 страна Облик: штампани

Цена: 792 динара

2.Збирка задатака из математике 6 за 6. разред основне школе, на три нивоа

Аутори: др Синиша Јешић, Драгица Мишић, Марко Игњатовић

Уџбеничка једниница: уџбенички материјали

Решење: 650-02-405/2015-06, 2016-01-22

Формат: B5 Обим: 218 страна Облик: штампани

Цена: 638 динара

 

РАЗРЕД

6.

ПРЕДМЕТ

БИОЛИОГИЈА

СРП6БИО01112

Привредно друштво Герундијум доо, Београд (Палилула)

1.Биологија 6, за 6. разред основне школе

Аутори: Тихомир Лазаревић, Весна Миливојевић, Томка Миљановић

Уџбеничка једниница: Биологија за шести разред основне школе

Решење: 650-02-507/2013-06, 2014-02-11

Формат: B5 Обим: 220 страна Облик: штампани

Цена: 792 динара

2.Радна свеска из биологије 6, за 6. разред основне школе

Аутори: Тихомир Лазаревић, Весна Миливојевић, Томка Миљановић

Уџбеничка једниница: уџбенички материјали

Решење: 650-02-483/2014-06, 2015-03-25

Формат: B5 Обим: 100 страна Облик: штампани

Цена: 484 динара

 

РАЗРЕД

6.

ПРЕДМЕТ

ТЕ4ХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

СРП6ТЕХ01324

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

1.„Техничко и информатичко образовање 6”, уџбеник за шести разред основне школе

Аутори: Жељко Васић, Иван Ђисалов, Дијана Каруовић, Марија Ђуришић

Уџбеничка једниница: Техничко и информатичко образовање за шести разред основне школе

Решење: 650-02-00526/2011-06, 2012-02-09

Формат: A4 Обим: 177 страна Облик: штампани

Цена: 790 динара

2.„Техничко и информатичко образовање 6”, радна свеска за шести разред основне школе Аутори: Жељко Васић, Иван Ђисалов, Дијана Каруовић

Уџбеничка једниница: уџбенички материјали

Решење: 650-02-00526/2011-06, 2012-02-09

Формат: A4 Обим: 95 страна Облик: штампани

 Цена: 540 динара

 

 

РАЗРЕД

7.

ПРЕДМЕТ

СРПСКИ ЈЕЗИК

СРП7СРП01325

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

1.„ Уметност речи“, читанка за седми разред основне школе

Аутори: Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић

Уџбеничка једниница: Читанка за српски језик за седми разред основне школе

 Решење: 650-02-00508/2011-06, 2012-01-31

Формат: A4 Обим: 240 страна Облик: штампани

Цена: 840 динара

2.„Дар речи“, граматика за седми разред основне школе

Аутори: Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез-Иљукић

Уџбеничка једниница: Српски језик (граматика, језичка култура, правопис) за седми разред основне школе

 Решење: 650-02-00508/2011-06, 2012-01-31

 Формат: A4 Обим: 244 страна Облик: штампани

Цена: 620 динара

3.„Радна свеска 7”, уз уџбенички комплет српског језика за седми разред основне школе Аутори: Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић, Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез-Иљукић

 Уџбеничка једниница: Радна свеска за српски језик за седми разред основне школе Решење: 650-02-00508/2011-06, 2012-01-31

 Формат: A4 Обим: 160 страна Облик: штампани

 Цена: 530 динара

 

РАЗРЕД

7.

ПРЕДМЕТ

ЛИКОВНА КУЛТУРА

СРП7ЛИК00189

БИГЗ школство доо

1.Ликовна култура 7 Аутори: Јован Глигоријевић

 Уџбеничка једниница: Ликовна култура за седми разред основне школе

Решење: 650-02-00262/2009-06, 2009-08-19

Формат: B5 Обим: 104 страна Облик: штампани

Цена: 700 динара

 

РАЗРЕД

7.

ПРЕДМЕТ

ИСТОРИЈА

СРП7ИСТ01185

Klett Издавачка кућа доо

1.„Историја 7”, уџбеник за седми разред основне школе

Аутори: Бранка Бечановић, Јелена Јеврић, Звездана Петровић

Уџбеничка једниница: Историја за седми разред основне школе

Решење: 650-02-00868/2010-06, 2010-12-29

Формат: A4 Обим: 160 страна Облик: штампани

Цена: 850 динара

 2.„Историја 7”, радна свеска са историјском читанком за седми разред основне школе

 Аутори: Јелена Јеврић

 Уџбеничка једниница: уџбенички материјали

 Решење: 650-02-315/2013-06, 2013-12-06

Формат: A4 Обим: 152 страна Облик: штампани

 Цена: 590 динара

РАЗРЕД

7.

ПРЕДМЕТ

ГЕОГРАФИЈА

СРП7ГЕО00292

БИГЗ школство доо

1.ГЕО 7, уџбеник Аутори: Александра Вучен, Биљана Колачек

Уџбеничка једниница: Географија за седми разред основне школе

 Решење: 650-02-63/2014-06, 2014-07-08

Формат: B5 Обим: 220 страна Облик: штампани

Цена: 850 динара

2.ГЕО 7, радна свеска Аутори: Александра Вучен, Биљана Колачек

 Уџбеничка једниница: уџбенички материјали

Решење: 650-02-00077/2012-06, 2012-07-30

Формат: A4 Обим: 148 страна Облик: штампани

Цена: 500 динара

 

РАЗРЕД

7.

ПРЕДМЕТ

ФИЗИКА

СРП7ФИЗ00199

БИГЗ школство доо·

1.Физика 7, уџбеник Аутори: Марија Крнета, Катарина Стевановић

Уџбеничка једниница: Физика за седми разред основне школе

Решење: 650-02-00258/2009-06, 2009-09-01

Формат: B5 Обим: 192 страна Облик: штампани

Цена: 800 динара

2.Физика 7, збирка задатака Аутори: Марија Крнета, Катарина Стевановић, Радмила Тошовић Уџбеничка једниница: уџбенички материјали

Решење: 650-02-00258/2009-06, 2009-09-01

Формат: B5 Обим: 88 страна Облик: штампани

Цена: 550 динара

 

РАЗРЕД

7.

ПРЕДМЕТ

МАТЕМАТИКА

СРП7МАТ01110

Привредно друштво Герундијум доо, Београд (Палилула)

1.Математика за 7. разред основне школе

Аутори: др Синиша Н. Јешић, Драгица Д. Мишић, Марко М. Игњатовић, Наташа А. Бaбачев

Уџбеничка једниница: Математика уџбеник за седми разред основне школе

 Решење: 650-02-00245/2009-06, 2009-08-19

Формат: B5 Обим: 180 страна Облик: штампани

Цена: 770 динара

2.Збирка задатака из математике за 7. разред основне школе

Аутори: др Синиша Н. Јешић, Марко М. Игњатовић, Драгица Д. Мишић, Наташа А. Бaбачев Уџбеничка једниница: уџбенички материјали

Решење: 650-02-00245/2009-06, 2009-08-19

Формат: B5 Обим: 214 страна Облик: штампани

 Цена: 638 динара

 

 

 

РАЗРЕД

7.

ПРЕДМЕТ

БИОЛОГИЈА

(СРП7БИО01115

Привредно друштво Герундијум доо, Београд (Палилула)

1.Биологија 7, за 7. разред основне школе

Аутори: Мирјана Топић, Томка Миљановић, Тихомир Лазаревић

Уџбеничка једниница: Биологија за седми разред основне школе

Решење: 650-02-503/2013-06, 2014-02-11

Формат: B5 Обим: 226 страна Облик: штампани

 Цена: 792 динара

2.Радна свеска из биологије 7, за 7. разред основне школе

Аутори: Славица Нинковић, Томка Миљановић

Уџбеничка једниница: уџбенички материјали

Решење: 650-02-477/2014-06, 2015-02-17

 Формат: B5 Обим: 118 страна Облик: штампани

Цена: 495 динара

 

РАЗРЕД

7.

ПРЕДМЕТ

ХЕМИЈА

СРП7ХЕМ01134

Привредно друштво Герундијум доо, Београд (Палилула)

1.Хемија за 7. разред основне школе

Аутори: др Јасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Олић

 Уџбеничка једниница: Хемија за седми разред основне школе

Решење: 650-02-5/2012-06, 2012-11-02

Формат: B5 Обим: 158 страна Облик: штампани

Цена: 748 динара

2.Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 7. разред основне школе

Аутори: др Јасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Олић

Уџбеничка једниница: уџбенички материјали

Решење: 650-02-5/1/2012-06, 2012-11-02

Формат: B5 Обим: 128 страна Облик: штампани

 Цена: 550 динара

 

РАЗРЕД

7.

ПРЕДМЕТ

ТЕ4ХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

СРП7ТЕХ01333

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

Техничко и информатичко образовање 7”, уџбеник за седми разред основне школе

Аутори: Иван Ђисалов, Дијана Каруовић, Марија Ђуришић

Уџбеничка једниница: Техничко и информатичко образовање за седми разред основне школе Решење: 650-02-221/2012-06, 2013-03-27

Формат: A4 Обим: 203 страна Облик: штампани

Цена: 790 динара

2.„Техничко и информатичко образовање 7”, радна свеска за седми разред основне школе

Аутори: Мирослав Парошкај, Каруовић Дијана

Уџбеничка једниница: уџбенички материјали

Решење: 650-02-221/1/2012-06, 2013-03-27

 Формат: A4 Обим: 124 страна Облик: штампани

Цена: 540 динара

 

РАЗРЕД

7.

ПРЕДМЕТ

МУЗИЧКА КУЛТУРА

СРП7МУЗ01192

Klett Издавачка кућа доо

1.„Музичка култура 7”, уџбеник за седми разред основне школе

Аутори: Александра Станковић

Уџбеничка једниница: Музичка култура за седми разред основне школе

Решење: 650-02140/2012-06, 2012-08-07

Формат: A4 Обим: 99 страна Облик: штампани

 Цена: 710 динара

 

РАЗРЕД

7.

ПРЕДМЕТ

ВЕРСКА НАСТАВА -ПРАВОСЛАВНА

СРП7ВЕР01464

Izdavačka kuća Freska

1.Православни катихизис за седми разред основне школе

Аутори: Владика Игнатије Мидић

Уџбеничка једниница: Православни катихизис за седми разред основне школе

Решење: 650-02-485/2011-06, 2012-02-20

Формат: A4 Обим: 88 страна Облик: штампани

Цена: 590 динара

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗРЕД

8.

ПРЕДМЕТ

СРПСКИ ЈЕЗИК

СРП8СРП01334

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

1.„Уметност речи”, читанка за осми разред основне школе

Аутори: Наташа Станковић-Шошо

Уџбеничка једниница: Читанка за српски језик за осми разред основне школе

Решење: 650-02-00574/2010-06, 2010-09-21

Формат: A4 Обим: 254 страна Облик: штампани

 Цена: 840 динара

2.„Дар речи”, граматика за осми разред основне школе

Аутори: Драгана Ћећез-Иљукић, Јелена Срдић, Слађана Савовић, Светлана Вулић

Уџбеничка једниница: Српски језик (граматика, језичка култура, правопис) за осми разред основне школе

Решење: 650-02-00556/2010-06, 2012-07-21

Формат: A4 Обим: 244 страна Облик: штампани

Цена: 620 динара

3.„Радна свеска 8”, уз уџбенички комплет српског језика за осми разред основне школе Аутори: Наташа Шошо-Станковић, Драгана Ћећез-Иљукић, Јелена Срдић, Слађана Савовић; Светлана Вулић

 Уџбеничка једниница: уџбенички материјали

Решење: 650-02-00557/2010-06, 2010-07-21

Формат: A4 Обим: 160 страна Облик: штампани

Цена: 530 динара

 

РАЗРЕД

8.

ПРЕДМЕТ

ЛИКОВНА  КУЛТУРА

СРП8ЛИК00188

БИГЗ школство доо

Ликовна култура 8

Аутори: Јован Глигоријевић

Уџбеничка једниница: Ликовна култура за осми разред основне школе

Решење: 650-02-00529/2010-06, 2010-09-21

Формат: B5 Обим: 92 страна Облик: штампани

 Цена: 700 динара

 

РАЗРЕД

8.

ПРЕДМЕТ

МУЗИЧКА КУЛТУРА

СРП8МУЗ01195

Klett Издавачка кућа доо

„Музичка култура 8”, уџбеник за осми разред основне школе

Аутори: Александра Станковић

Уџбеничка једниница: Музичка култура за осми разред основне школе

Решење: 650-02-138/2012-06, 2012-08-07

Формат: A4 Обим: 76 страна Облик: штампани

 Цена: 710 динара

 

 

 

РАЗРЕД

8.

ПРЕДМЕТ

ИСТОРИЈА

СРП8ИСТ01196

Klett Издавачка кућа доо

„Историја”, уџбеник за осми разред основне школе

Аутори: Предраг М. Вајагић, Ненад Стошић

Уџбеничка једниница: Историја за осми разред основне школе

 Решење: 650-02-0036/2010-06, 2010-07-21

Формат: A4 Обим: 204 страна Облик: штампани

 Цена: 850 динара

 „Историја 8”, радна свеска са историјском читанком за осми разред основне школе Аутори: Предраг М. Вајагић

Уџбеничка једниница: Радна свеска из историје за осми разред основне школе

Решење: 650-02-392/2013-06, 2013-12-30

Формат: A4 Обим: 156 страна Облик: штампани

Цена: 590 динара

 

РАЗРЕД

8.

ПРЕДМЕТ

ГЕОГРАФИЈА

СРП8ГЕО01197

Klett Издавачка кућа доо

„Географија 8”, уџбеник за осми разред основне школе

Аутори: Винко Ковачевић, Сања Топаловић

Уџбеничка једниница: Географија за осми разред основне школе

 Решење: 650-02-567/2014-06, 2015-02-20

Формат: A4 Обим: 192 страна Облик: штампани

Цена: 860 динара

„Географија 8”, радна свеска уз уџбеник за осми разред основне школе

Аутори: Сања Топаловић, Винко Ковачевић

Уџбеничка једниница: Радна свеска са географским картама за вежбање за осми разред основне школе

Решење: 650-02-520/2014-06, 2015-02-20

Формат: A4 Обим: 120 страна Облик: штампани

Цена: 520 динара

 

РАЗРЕД

8.

ПРЕДМЕТ

ФИЗИКА

СРП8ФИЗ00874

ЈП Завод за уџбенике

ФИЗИКА – уџбеник са електронским интерактивним додатком за осми разред основне школе

Аутори: Дарко Капор, Јован Шетрајчић

 Уџбеничка једниница: Физика за осми разред основне школе

Решење: 650-02-179/2010-06, 2010-07-21

Формат: A4 Обим: 125 страна Облик: штампани

 Цена: 772.2 динара

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ФИЗИКЕ СА ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ВЕЖБАМА – за осми разред основне школе

Аутори: Јован Шетрајчић, Милан Распоповић, Бранислав Цветковић

 Уџбеничка једниница: Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама за осми разред основне школе

 Решење: 650-02-00166/2010-06, 2010-07-21

Формат: A4 Обим: 106 страна Облик: штампани

Цена: 696.3 динара

 

РАЗРЕД

8.

ПРЕДМЕТ

МАТЕМАТИКА

СРП8МАТ00023

Привредно друштво Герундијум доо, Београд (Палилула)

Математика за 8. разред основне школе

Аутори: др Синиша Н. Јешић, Драгица Д. Мишић, мр Наташа А. Бабачев

Уџбеничка једниница: Математика уџбеник за осми разред основне школе

Решење: 650-02-00240/2010-06, 2010-07-21

Формат: B5 Обим: 198 страна Облик: штампани

Цена: 792 динара

Збирка задатака из математике за 8. разред основне школе

Аутори: др Синиша Н. Јешић, Марко М. Игњатовић, Драгица Д. Мишић, Веселинка Љ. Милетић

Уџбеничка једниница: Математика збирка задатака за осми разред основне школе Решење: 650-02-00240/2010-06, 2010-07-21

Формат: B5 Обим: 164 страна Облик: штампани

Цена: 616 динара

 

 

РАЗРЕД

8.

ПРЕДМЕТ

БИОЛОГИЈА

СРП8БИО01120

Привредно друштво Герундијум доо, Београд (Палилула)

Биологија 8, за 8. разред основне школе

Аутори: Верица Матановић, Милица Станковић

Уџбеничка једниница: Биологија за осми разред основне школе

Решење: 650-02-505/2013-06, 2014-01-10

 Формат: B5 Обим: 150 страна Облик: штампани

Цена: 748 динара

Радна свеска из биологије 8, за 8. разред основне школе

Аутори: Славица Нинковић Уџбеничка једниница: Остало (није предвиђено Планом уџбеника)

 Решење: 650-02-484/2014-06, 2015-03-18

 Формат: B5 Обим: 86 страна Облик: штампани

Цена: 484 динара

 

РАЗРЕД

8.

ПРЕДМЕТ

ХЕМИЈА

СРП8ХЕМ01136

Привредно друштво Герундијум доо, Београд (Палилула)

Хемија за 8. разред основне школе

Аутори: др Јасна Адамов, Радојка Ђурђевић, мр Снежана Каламковић

Уџбеничка једниница: Хемија за осми разред основне школе

Решење: 650-02-00158/2012-06, 2013-01-25

Формат: B5 Обим: 184 страна Облик: штампани

Цена: 770 динара

Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 8. разред основне школе

Аутори: др Јасна Адамов, мр Снежана Каламковић, Радојка Ђурђевић

Уџбеничка једниница: Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за осми разред основне школе

 Решење: 650-02-00158/1/2012-06, 2013-02-05

Формат: B5 Обим: 108 страна Облик: штампани

Цена: 495 динара

 

РАЗРЕД

8.

ПРЕДМЕТ

ТЕ4ХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

СРП8ТЕХ01342

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

„Техничко и информатичко образовање 8”, уџбеник за осми разред основне школе

Аутори: Борислав Дакић, Дијана Каруовић

Уџбеничка једниница: Техничко и информатичко образовање за осми разред основне школе

Решење: 650-02-147/2012-06, 2012-09-17

Формат: A4 Обим: 171 страна Облик: штампани

Цена: 790 динара

„Техничко и информатичко образовање 8”, радна свеска за осми разред основне школе Аутори: Борислав Дакић, Мирослав Парошкај

 Уџбеничка једниница: Радна свеска за техничко и информатичко образовање за осми разред основне школе

Решење: 650-02-160/2012-06, 2013-02-04 Формат: A4 Обим: 112 страна Облик: штампани Цена: 540 динара

 

РАЗРЕД

8.

ПРЕДМЕТ

ВЕРСКА НАСТАВА -ПРАВОСЛАВНА

СРП8ВЕР01465

Izdavačka kuća Freska

Православни катихизис за осми разред основне школе

Аутори: Владика Игнатије Мидић

Уџбеничка једниница: Православни катихизис за осми разред основне школе

Решење: 650-02-404/2011-06, 2012-02-20

Формат: A4 Обим: 96 страна Облик: штампани

Цена: 600 динара

 

 

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТИ ЗА СТРАНИ ЈЕЗИК   V-VIII РАЗРЕД

РАЗРЕД

5.

ПРЕДМЕТ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

СТР5ЕНГ00852

Klett Издавачка кућа доо

1.„Messages 1”, енглески језик за пети разред основне школе,уџбеник

Аутори: Дајана Гуди, Ноел Гуди

Уџбеничка једниница: Енглески језик за пети разред основне школе

Решење: 650-02-00076/2010-06, 2010-06-30

Формат: A4 Обим: 147 страна Облик: штампани

Цена: 850 динара

2.„Messages 1, енглески језик за пети разред основне школе, радна свеска и ЦД

Аутори: Ноел Гуди, Дајана Гуди, Карен Томпсон

Уџбеничка једниница: уџбенички материјали

Решење: 650-02-00076/2010-06, 2010-06-30

Формат: A4 Обим: 84 страна Облик: штампани

Цена: 600 динара

 

РАЗРЕД

5.

ПРЕДМЕТ

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК-обавезно изборни предмет-други страни језик

СТР5ФРА01151

Klett Издавачка кућа доо

1.„Et toi?”, француски језик за 5. разред основне школе, уџбеник за прву годину учења и ЦД

Аутори: Мари Жозе Лопез, Жан Тјери ле Буњек

 Уџбеничка једниница: Француски језик за пети разред основне школе – други страни језик Решење: 650-02-00531/2/2011-06, 2012-02-09

Формат: A4 Обим: 92 страна Облик: штампани

Цена: 800 динара

2.„Et toi?”, француски језик за 5. разред основне школе, радна свеска за прву годину учења Аутори: Мари Жозе Лопез, Жан Тјери ле Буњек, Гај Луис

Уџбеничка једниница: уџбенички материјали

Решење: 650-02-00531/1/2011-06, 2012-02-09

Формат: A4 Обим: 96 страна Облик: штампани

Цена: 530 динара

 

РАЗРЕД

5.

ПРЕДМЕТ

РУСКИ  ЈЕЗИК-обавезно изборни предмет-други страни језик

СТР5РУС01176

Klett Издавачка кућа доо

1.„Конечно! 1”, руски језик за пети разред основне школе, уџбеник за прву годину учења и ЦД

Аутори: Кристина Амштајн Баман, Улф Боргварт, Моника Брош, Елена Денисова Шмит, Данута Генч, Петер Јакубов, Гизела Рајхерт- Боровски, Евелин Валах, Драгана Керкез и Јелена Гинић

Уџбеничка једниница: Руски језик за пети разред основне школе – други страни језик Решење: 650-02-515/2014-06, 2015-03-18

Формат: A4 Обим: 124 страна Облик: штампани

Цена: 790 динара

2.„Конечно! 1”, руски језик за пети разред основне школе, радна свеска за прву годину учења

Аутори: Кристина Амштајн Баман, Улф Боргварт, Моника Брош, Елена Денисова Шмит, Данута Генч, Петер Јакубов, Гизела Рајхерт- Боровски, Евелин Валах, Драгана Керкез и Јелена Гинић

Уџбеничка једниница: уџбенички материјали

Решење: 650-02-515/2014-06, 2015-03-18

Формат: A4 Обим: 64 страна Облик: штампани Цена: 590 динара

 

РАЗРЕД

6.

ПРЕДМЕТ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

СТР6ЕНГ00853

Klett Издавачка кућа доо

1.„Messages 2”, енглески језик за шести разред основне школе, уџбеник

 Аутори: Дајана Гуди, Ноел Гуди

Уџбеничка једниница: Енглески језик за шести разред основне школе

Решење: 650-02-00081/2010-06, 2010-06-30

Формат: A4 Обим: 148 страна Облик: штампани

 Цена: 850 динара 2.„Messages

2”, енглески језик за шести разред основне школе, радна свеска и ЦД

Аутори: Ноел Гуди, Дејвид Болтон, ДајанаГуди

Уџбеничка једниница: уџбенички материјали

Решење: 650-02-00081/2010-06, 2010-06-30

Формат: A4 Обим: 84 страна Облик: штампани

Цена: 600 динара

 

РАЗРЕД

6.

ПРЕДМЕТ

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК-обавезно изборни предмет-други страни језик

СТР6ФРА01154

Klett Издавачка кућа доо

1.„Et toi?”, француски језик за 6. разред основне школе, уџбеник за другу годину учења и ЦД

Аутори: Мари Жозе Лопез, Жан Тјери ле Буњек

Уџбеничка једниница: Француски језик за шести разред основне школе – други страни језик

Решење: 650-02-00530/1/2011-06, 2012-02-22

Формат: A4 Обим: 96 страна Облик: штампани

Цена: 800 динара

2.„Et toi?”, француски језик за 6. разред основне школе, радна свеска за другу годину учења

Аутори: Мари Жозе Лопез, Жан Тјери ле Буњек, Гај Луис

Уџбеничка једниница: уџбенички материјали

Решење: 650-02-00530/2/2011-06, 2012-02-22

Формат: A4 Обим: 96 страна Облик: штампани

Цена: 530 динара

 

РАЗРЕД

6.

ПРЕДМЕТ

РУСКИ  ЈЕЗИК-обавезно изборни предмет-други страни језик

СТР6РУС01179

Klett Издавачка кућа доо

1.„Конечно! 2”, руски језик за шести разред основне школе, уџбеник за другу годину учења и ЦД

Аутори: Кристина Амштајн Баман, Улф Боргварт, Моника Брош, Елена Денисова Шмит, Данута Генч, Петер Јакубов, Гизела Рајхерт- Боровски, Евелин Валах, Драгана Керкез и Јелена Гинић

Уџбеничка једниница: Руски језик за шести разред основне школе – други страни језик Решење: 650-02-523/2014-06, 2015-03-18

Формат: A4 Обим: 120 страна Облик: штампани

Цена: 790 динара

2.„Конечно! 2”, руски језик за шести разред основне школе, радна свеска за другу годину учења

Аутори: Кристина Амштајн Баман, Улф Боргварт, Моника Брош, Елена Денисова Шмит, Данута Генч, Петер Јакубов, Гизела Рајхерт- Боровски, Евелин Валах, Драгана Керкез и Јелена Гинић

 Уџбеничка једниница: уџбенички материјали

Решење: 650-02-523/2014-06, 2015-03-18

Формат: A4 Обим: 64 страна Облик: штампани

Цена: 590 динара

 

РАЗРЕД

7.

ПРЕДМЕТ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

СТР7ЕНГ00854

Klett Издавачка кућа доо

1.„Messages 3”, енглески језик за седми разред основне школе, уџбеник

Аутори: Дајана Гуди, Ноел Гуди, Мајлс Крејвен,

Уџбеничка једниница: Енглески језик за седми разред основне школе

Решење: 650-02-00456/2010-06, 2010-09-21

Формат: A4 Обим: 144 страна Облик: штампани

Цена: 850 динара

2.„Messages 3”, енглески језик за седми разред основне школе радна свеска и ЦД

Аутори: Мередит Леви, Ноел Гуди, Дајана Гуди

Уџбеничка једниница: уџбенички материјали

Решење: 650-02-00456/2010-06, 2010-09-21

 Формат: A4 Обим: 84 страна Облик: штампани

Цена: 600 динара

 

РАЗРЕД

7.

ПРЕДМЕТ

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК-обавезно изборни предмет-други страни језик

СТР7ФРА01156

Klett Издавачка кућа доо

1.„Et toi?”, француски језик за 7. разред основне школе, уџбеник за трећу годину учења и ЦД

 Аутори: Мари Жозе Лопез, Жан Тјери ле Буњек

Уџбеничка једниница: Француски језик за седми разред основне школе – други страни језик

 Решење: 650-02-166/2012-06, 2013-01-22

Формат: A4 Обим: 116 страна Облик: штампани

Цена: 800 динара

2.„Et toi?”, француски језик за 7. разред основне школе,радна свеска за трећу годину учења

Аутори: Мари Жозе Лопез, Жан Тјери ле Буњек

Уџбеничка једниница: уџбенички материјали

Решење: 650-02-166/1/2012-06, 2013-01-22

Формат: A4 Обим: 84 страна Облик: штампани

 Цена: 530 динара

 

РАЗРЕД

7.

ПРЕДМЕТ

РУСКИ  ЈЕЗИК-обавезно изборни предмет-други страни језик

СТР7РУС01455

Klett Издавачка кућа доо

1.„Конечно 3”, руски језик за седми разред основне школе, уџбеник за трећу годину учења и ЦД

Аутори: Кристина Амштајн Баман, Улф Боргварт, Моника Брош, Данута Генч, Наталија Осипова- Јос, Гизела Рајхерт- Боровски, Евелин Валах, Жаклин Ценкер, Драгана Керкез и Јелена Гинић

Уџбеничка једниница: Руски језик за седми разред основне школе – други страни језик Решење: 650-02-336/2015-06, 2016-01-22

Формат: A4 Обим: 116 страна Облик: штампани

Цена: 790 динара

2.„Конечно 3”, руски језик за седми разред основне школе, радна свеска за трећу годину учења Аутори: Кристина Амштајн Баман, Улф Боргварт, Моника Брош, Данута Генч, Наталија Осипове- Јос, Гизела Рајхерт- Боровски, Евелин Валах, Жаклин Ценкер, Драгана Керкез и Јелена Гинић

Уџбеничка једниница: уџбенички материјали

Решење: 650-02-336/2015-06, 2016-01-22

Формат: A4 Обим: 60 страна Облик: штампани

Цена: 590 динара

 

РАЗРЕД

8.

ПРЕДМЕТ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

СТР8ЕНГ00855

Klett Издавачка кућа доо

1.„Messages 4”, енглески језик за осми разред основне школе, уџбеник

Аутори: Дајана Гуди, Ноел Гуди, Мередид Леви

Уџбеничка једниница: Енглески језик за осми разред основне школе

Решење: 650-02-00252/2010-06, 2010-07-21

Формат: A4 Обим: 148 страна Облик: штампани

 Цена: 850 динара

2.„Messages 4”, енглески језик за осми разред основне школе, радна свеска и ЦД

Аутори: Мередит Леви, Ноел Гуди, Дајана Гуди,

Уџбеничка једниница: уџбенички материјали

Решење: 650-02-00252/2010-06, 2010-07-21

Формат: A4 Обим: 84 страна Облик: штампани

 Цена: 600 динара

 

РАЗРЕД

8.

ПРЕДМЕТ

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК-обавезно изборни предмет-други страни језик

СТР8ФРА01157

Klett Издавачка кућа доо

1.„Et toi?”, француски језик за 8. разред основне школе, уџбеник за четврту годину учења и ЦД

Аутори: Мари Жозе Лопез, Жан Тјери ле Буњек

Уџбеничка једниница: Француски језик за осми разред основне школе – други страни језик Решење: 650-02-171/2012-06, 2013-01-28

Формат: A4 Обим: 112 страна Облик: штампани

Цена: 800 динара

2.„Et toi?”, француски језик за 8. разред основне школе, радна свеска за четврту годину учења

Аутори: Мари Жозе Лопез, Жан Тјери ле Буњек

Уџбеничка једниница: уџбенички материјали

Решење: 650-02-171/1/2012-06, 2013-01-28

Формат: A4 Обим: 70 страна Облик: штампани

Цена: 530 динара

 

РАЗРЕД

8.

ПРЕДМЕТ

РУСКИ  ЈЕЗИК-обавезно изборни предмет-други страни језик

СТР8РУС01458

Klett Издавачка кућа доо

1.„Конечно 4”, руски језик за осми разред основне школе, уџбеник за четврту годину учења и ЦД

Аутори: Кристина Амштајн Баман, Улф Боргварт, Моника Брош, Данута Генч, Петер Јакубов, Ролф Лашет, Наталија Осипова Јос, Гизела Рајхерт- Боровски, Евелин Валах, Драгана Керкез и Јелена Гинић

 Уџбеничка једниница: Руски језик за осми разред основне школе – други страни језик Решење: 650-02-393/2015-06, 2016-01-22

Формат: A4 Обим: 112 страна Облик: штампани

Цена: 790 динара

2.„Конечно 4”, руски језик за осми разред основне школе, радна свеска за четврту годину учења

Аутори: Кристина Амштајн Баман, Улф Боргварт, Моника Брош, Данута Генч, Петер Јакубов, Ролф Лашет, Наталија Осипова Јос, Гизела Рајхерт- Боровски, Евелин Валах, Драгана Керкез и Јелена Гинић

Уџбеничка једниница: уџбенички материјали

Решење: 650-02-393/2015-06, 2016-01-22

Формат: A4 Обим: 64 страна Облик: штампани

Цена: 590 динара

Уџбеници за школску 2016/2017.годину

и наредне две школске године

 

 

                                            ПРВИ РАЗРЕД

РАЗРЕД

ПРВИ

ПРЕДМЕТ

СРПСКИ ЈЕЗИК

СРП1СРП01425

Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд

1.       Нови Буквар са наставним листовима за први разред основне школе

ŸАутори: Бранка Матијевић, Љиљана Вдовић и Ранка Јанаћковић

Ÿ Уџбеничка једниница: Буквар

Решење: 650-02-00247/2008-06/21 и 650-02-00599/2010-06, 2008-06-05

ŸФормат: A4       Обим: 175 страна       Облик: штампани       Цена: 690 динара

 

2.       Читанка за први разред основне школе

ŸАутори: Моња Јовић и Иван Јовић

ŸУџбеничка једниница: Читанка за први разред основне школе

Решење: 650-02-00248/2008-06/05, 2008-06-05

ŸФормат: A4       Обим: 131 страна       Облик: штампани       Цена: 690 динара

 

3.       Радна свеска уз Буквар и Читанку за први разред основне школе

Ÿ Аутори: Ивана Јухас

Ÿ Уџбеничка једниница: уџбенички материјали

 Решење: 650-02-00247/2008-06/22, 2008-06-05

ŸФормат: A4       Обим: 125 страна       Облик: штампани       Цена: 490 динара

 

4.       Радна свеска уз Читанку са поукама о језику за први разред основне школе

Ÿ Аутори: Моња Јовић

ŸУџбеничка једниница: уџбенички материјали

 Решење: 650-02-134/2012-06, 2013-02-Ÿ13 Формат: A4       Обим: 101 страна       Облик: штампани       Цена: 490 динара

 

 

РАЗРЕД

ПРВИ

ПРЕДМЕТ

СРПСКИ ЈЕЗИК

СРП1СРП00916

Креативни центар

 1.Српски језик за први разред основне школе по комплексном поступку

Ÿ(4 књиге: Шта све деца знају, Пишем, пишем, Чудна ми чуда, Причам ти причу)

ŸАутори: Зорица Стојановић, Зорица Вукајловић

ŸУџбеничка једниница: Буквар

 Решење: 650-02-00181/2008-06, 2008-06-13

ŸФормат: 22x23cm       Обим: 124 страна       Облик: штампани       Цена: 1830 динара

 

        2. Читанка је део уџбеника наведеног под 1

                   ŸАутори: Зорица Стојановић, Зорица Вукајловић

                   ŸУџбеничка једниница: Читанка за први разред основне школе

                    Решење: 650-02-00181/2008-06, 2008-06-13

                   ŸФормат: 22x23cm       Обим: 226 страна       Облик: штампани       Цена: 0 динара

РАЗРЕД

ПРВИ

ПРЕДМЕТ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

СТР1ЕНГ01394

The English Book doo

 1. Happy House 1 – Уџбеник
  ŸАутори: Stella Maidment, Lorena Roberts
  ŸУџбеничка једниница: Енглески језик за први разред основне школе
  Решење: 650-02-00406/2010-06, 2010-07-21
  ŸФормат: A4       Обим: 72 страна      Облик: штампани      Цена: 792 динара
 2. Happy House 1 – Радна свеска
  ŸАутори: Stella Maidment, Lorena Roberts
  ŸУџбеничка једниница: уџбенички материјали
  Решење: 650-02-00406/2010-06, 2010-07-21
  ŸФормат: A4       Обим: 72 страна      Облик: штампани      Цена: 528 динара

 

 

 

 

РАЗРЕД

ПРВИ

ПРЕДМЕТ

МАТЕМАТИКА

СРП1МАТ01774

Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд

1.       Уџбеник са радним листовима Математика за први разред основне школе (1а и 1б)

ŸАутори: Светлана Јоксимовић

ŸУџбеничка једниница: Математика, уџбеник за први разред основне школе

Решење: 650-02-00248/2008-06/16, 2008-06-20

                  ŸФормат: A4       Обим: 269 страна       Облик: штампани       Цена: 1380 динара

 

 

 

 

РАЗРЕД

ПРВИ

ПРЕДМЕТ

СВЕТ  ОКО  НАС

СРП1СВЕ00526

Klett Издавачка кућа доо

1.       „Маша и Раша– Свет око нас”, уџбеник за први разред основне школе

ŸАутори: Ирена Голубовић Илић, Андријана Јаковљевић,Оливера Цекић Јовановић

              ŸУџбеничка једниница: Свет око нас за први разред основне школе

                 Решење: 650-02-554/2014-06, 2015-02-26

              Ÿ Формат: A4       Обим: 140 страна       Облик: штампани       Цена: 690 динара

 

2.       „Маша и Раша– Свет око нас”, радна свеска за први разред основне школе

Ÿ Аутори: Ирена Голубовић Илић, Андријана Јаковљевић,Оливера Цекић Јовановић 

ŸУџбеничка једниница: уџбенички материјали

Решење: 650-02-554/2014-06, 2015-02-26

ŸФормат: A4       Обим: 100 страна       Облик: штампани       Цена: 590 динара

 

 

РАЗРЕД

ПРВИ

ПРЕДМЕТ 

МУЗИЧКА  КУЛТУРА

СРП1МУЗ00559

Klett Издавачка кућа доо

1.       „Маша и Раша– Mузичка култура 1”, уџбеник за први разред основне школе 

ŸАутори: Габријела Грујић, Маја Соколовић Игњачевић

              ŸУџбеничка једниница: Музичка култура за први разред основне школе

Решење: 650-02-555/2014-06, 2015-02-04

ŸФормат: A4       Обим: 88 страна       Облик: штампани       Цена: 690 динара

 

 

РАЗРЕД

ПРВИ

ПРЕДМЕТ 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

СРП1ГРА01007

Креативни центар

1.       Грађанско васпитање – сазнање о себи и другима – радна свеска за први разред основне школе

ŸАутори: Нада Игњатовић-Савић, Марија Вуловић, Гордана Кесеровић,

Дијана Копуновић, Татјана Павловић, Јелена Димитријевић

ŸУџбеничка једниница: Грађанско васпитање за први разред основне школе

Решење: 650-02-00177/2008-06, 2008-06-09

ŸФормат: A4       Обим: 84 страна       Облик: штампани       Цена: 650 динара

 

 

 

РАЗРЕД

ПРВИ

ПРЕДМЕТ 

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА

СРП1НАР01246

Издавачка кућа „АТОС“

1.       Радна свеска-Народна традиција, за 1. разред основне школе

Ÿ Аутори: Марина Вићентијевић, Весна Анђелић, Весна Ерић

ŸУџбеничка једниница: Народна традиција за први разред основне школе

 Решење: 650-02-00155/2012-06, 2012-09-03

ŸФормат: A4       Обим: 60 страна      Облик: штампани      Цена: 550 динара

 

 

                                              ДРУГИ  РАЗРЕД

РАЗРЕД

ДРУГИ

ПРЕДМЕТ 

СРПСКИ ЈЕЗИК

СРП2СРП01266

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

1.       Уз речи растемо, читанка за други разред основне школе

Ÿ Аутори: Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић

       ŸУџбеничка једниница: Читанка за други разред основне школе

         Решење: 650-02-72/2013-06, 2013-07-09

       ŸФормат: A4       Обим: 134 страна       Облик: штампани       Цена: 750 динара

         2.Латиница, радни уџбеник за други разред основне школе

                   ŸАутори: Душка Милић, Татјана Митић

                  ŸУџбеничка једниница: Уџбеник за учење латинице

                     Решење: 650-02-1/2014-06, 2014-04-28

                  Ÿ Формат: A4       Обим: 102 страна       Облик: штампани       Цена: 620 динара

         3.Дар речи, граматика за други разред основне школе

                 Ÿ Аутори: Јелена Срдић

                 ŸУџбеничка једниница: Српски језик (граматика, језичка култура, правопис) за

                   други разред основне школе

                  Решење: 650-02-72/1/2013-06, 2013-07-09

              ŸФормат: A4       Обим: 96 страна       Облик: штампани       Цена: 640 динара

         4.Радна свеска, српски језик за други разред основне школе

ŸАутори: Јелена Срдић, Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић

ŸУџбеничка једниница: уџбенички материјали

Решење: 650-02-72/2/2013-06, 2013-07-09

ŸФормат: A4       Обим: 116 страна       Облик: штампани       Цена: 620 динара

 

РАЗРЕД

ДРУГИ

ПРЕДМЕТ 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

СТР2ЕНГ01403

The English Book doo

1.       Happy House 2 – Уџбеник

Ÿ Аутори: Stella Maidment, Lorena Roberts 

ŸУџбеничка једниница: Енглески језик за други разред основне школе

 Решење: 650-02-00407/2010-06, 2010-07-21

Ÿ Формат: A4       Обим: 72 страна       Облик: штампани       Цена: 792 динара

               2. Happy House 2 – Радна свеска

Ÿ Аутори: Stella Maidment, Lorena Roberts 

ŸУџбеничка једниница: уџбенички материјали

Решење: 650-02-00407/2010-06, 2010-07-21

ŸФормат: A4       Обим: 72 страна       Облик: штампани       Цена: 528 динара

 

РАЗРЕД

ДРУГИ

ПРЕДМЕТ 

МАТЕМАТИКА

СРП2МАТ01775

Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд

  1.Уџбеник са радним листовима Математика 2 (2а и 2б) за други разред основне школе

Ÿ Аутор: Светлана Јоксимовић

ŸУџбеничка једниница: Математика уџбеник за други разред основне школе

Решење: 650-02-00248/2008-06/17, 2008-06-20

Ÿ Формат: A4       Обим: 252 страна       Облик: штампани       Цена: 1380 динара

РАЗРЕД

ДРУГИ

ПРЕДМЕТ 

СВЕТ  ОКО  НАС

СРП2СВЕ00667

Klett Издавачка кућа доо

 

    1.„Маша и Раша– Свет око нас 2”, уџбеник за други разред основне школе

            Ÿ Аутор: Биљана Животић

            Ÿ Уџбеничка једниница: Свет око нас за други разред основне школе

              Решење: 650-02-566/2014-06, 2015-01-15

            Ÿ Формат: A4       Обим: 140 страна       Облик: штампани       Цена: 690 динара

    2.„Маша и Раша– Свет око нас 2”, радна свеска за други разред основне школе

           ŸАутор: Биљана Животић

           ŸУџбеничка једниница: уџбенички материјали

            Решење: 650-02-566/2014-06, 2015-01-15

          ŸФормат: A4       Обим: 68 страна       Облик: штампани       Цена: 590 динара

 

РАЗРЕД

ДРУГИ

ПРЕДМЕТ 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

СРП2МУЗ01219

Klett Издавачка кућа доо

1.       „Чаробни свет музике”, музичка култура за други разред основне школе

Ÿ Аутор: Гордана Илић

ŸУџбеничка једниница: Музичка култура за други разред основне школе

Решење: 650-02-00235/2008-06, 2008-06-09

ŸФормат: A4       Обим: 76 страна       Облик: штампани       Цена: 690 динара

 

 

РАЗРЕД

ДРУГИ

ПРЕДМЕТ 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

СРП2ГРА01008

Креативни центар

    1.Грађанско васпитање – сазнање о себи и другима – радна свеска за други разред

основне школе

        ŸАутори: Нада Игњатовић-Савић, Јелена Димитријевић, Валерија Живковић, Станка

          Жица, Татјана Живановић, Смиљана Грујић, Марина Остојић

        ŸУџбеничка једниница: Грађанско васпитање за други разред основне школе

         Решење: 650-02-00185/2008-06, 2008-06-09

        ŸФормат: A4       Обим: 144 страна       Облик: штампани       Цена: 650 динара

 

 

РАЗРЕД

ДРУГИ

ПРЕДМЕТ 

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА

СРП2НАР01252

Издавачка кућа АТОС

1.       Радна свеска-Народна традиција, за 2. разред основне школе

ŸАутори: Марина Вићентијевић, Весна Анђелић, Весна Ерић

       ŸУџбеничка једниница: Народна традиција за други разред основне школе

Решење: 650-02-00201/2012-06, 2012-10-04

ŸФормат: A4       Обим: 76 страна      Облик: штампани      Цена: 550 динара

 

 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

РАЗРЕД

ТРЕЋИ

ПРЕДМЕТ 

СРПСКИ ЈЕЗИК

СРП3СРП01292

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

1.       „У свету речи”, читанка за трећи разред основне школе

ŸАутори: Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић

ŸУџбеничка једниница: Читанка за трећи разред основне школе

Решење: 650-02-632/1/2013-06, 2014-03-10 Формат: A4      

ŸОбим: 180 страна       Облик: штампани       Цена: 760 динара

 2. „Дар речи”, граматика за трећи разред основне школе

Ÿ Аутор: Јелена Срдић

ŸУџбеничка једниница: Српски језик (граматика, језичка култура, правопис) за трећи

разред основне школе

Решење: 650-02-632/2/2013-06, 2014-03-10

         ŸФормат: A4       Обим: 120 страна       Облик: штампани       Цена: 650 динара

3. „Радна свеска”,српски језик за трећи разред основне школе

ŸАутори: Наташа Станковић-Шошо, Јелена Срдић, Маја Костић

ŸУџбеничка једниница: уџбенички материјали

Решење: 650-02-632/3/2013-06, 2014-03-10

Ÿ Формат: A4       Обим: 164 страна       Облик: штампани       Цена: 620 динара

 

 

РАЗРЕД

ТРЕЋИ

ПРЕДМЕТ 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

СТР3ЕНГ01631

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

1.„Family and Friends 1 Class Book”, енглески језик за трећи разред основне школе,

уџбеник са ЦД- ом
         ŸАутор: Naomi Simmons
         ŸУџбеничка једниница: Енглески језик за трећи разред основне школе
           Решење: 650-02-194/2012-06, 2012-10-22
        ŸФормат: A4       Обим: 111 страна      Облик: штампани      Цена: 870 динара

  2.„Family and Friends 1 Workbook”, енглески језик за трећи разред основне школе,

радна свеска
         ŸАутор: Naomi Simmons
         ŸУџбеничка једниница: уџбенички материјали
           Решење: 650-02-194/1/2012-06, 2012-10-22
        ŸФормат: A4       Обим: 119 страна      Облик: штампани      Цена: 720 динара

 

 

РАЗРЕД

ТРЕЋИ

ПРЕДМЕТ 

МАТЕМАТИКА

СРП3МАТ01501

Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд

1.       Уџбеник са радним листовима Математика за трећи разред основне школе (3а и 3б)

ŸАутори: Светлана Јоксимовић и Бошко Влаховић

ŸУџбеничка једниница: Математика уџбеник за трећи разред основне школе

Решење: 650-02-00248/2008-06/13, 2008-06-20

ŸФормат: A4       Обим: 333 страна       Облик: штампани       Цена: 1380 динара

 

 

РАЗРЕД

ТРЕЋИ

ПРЕДМЕТ 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

СРП3ПРИ00952

Креативни центар

1.       Природа и друштво за трећи разред основне школе

ŸАутори: Симеон Маринковић, Славица Марковић

ŸУџбеничка једниница: Природа и друштво за трећи разред основне школе

Решење: 650-02-00716/2010-06, 2010-12-29

ŸФормат: A4       Обим: 130 страна       Облик: штампани       Цена: 720 динара

2. Радна свеска – природа и друштво за трећи разред основне школе

ŸАутори: Симеон Маринковић, Славица Марковић

ŸУџбеничка једниница: уџбенички материјали

Решење: 650-02-00716/2010-06, 2010-12-29

ŸФормат: A4       Обим: 120 страна       Облик: штампани       Цена: 680 динара

 

РАЗРЕД

ТРЕЋИ

ПРЕДМЕТ 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

СРП3МУЗ00985

Креативни центар

1.       Музичка култура за трећи разред основне школе

ŸАутор: Владица Илић

ŸУџбеничка једниница: Музичка култура за трећи разред основне школе

Решење: 650-02-00170/2008-06, 2008-06-11

ŸФормат: 22x23cm       Обим: 96 страна       Облик: штампани       Цена: 500 динара

2. Радна свеска – музичка култура за трећи разред основне школе (са диском)

Ÿ Аутор: Владица Илић

ŸУџбеничка једниница: уџбенички материјали

Решење: 650-02-00170/2008-06, 2008-06-11

ŸФормат: 22x23cm       Обим: 48 страна       Облик: штампани       Цена: 450 динара

 

РАЗРЕД

ТРЕЋИ

ПРЕДМЕТ 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

СРП3ГРА01011

Креативни центар

1.       Грађанско васпитање – сазнање о себи и дугима –радна свеска за трећи разред основне школе

ŸАутори: Нада Игњатовић-Савић, Јелена Димитријевић, Валерија Живковић, Станка Жица, Марија Вуловић, Евгенија Јокановић, Слободанка Јовановић, Марина Остојић ŸУџбеничка једниница: Грађанско васпитање за трећи разред основне школе

Решење: 650-02-00115/2010-06, 2010-07-22

Ÿ Формат: A4       Обим: 130 страна      Облик: штампани      Цена: 650 дин.

 

РАЗРЕД

ТРЕЋИ

ПРЕДМЕТ 

ВЕРСКА НАСТАВА – православна

СРП3ВЕР01644

ЈП Завод за уџбенике

1.       ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС

ŸАутор: Игњатије Мидић

ŸУџбеничка једниница: Православни катихизис за трећи разред основне школе

Решење: 650-02-68/2003-02, 2003-11-14

Ÿ Формат: A4       Обим: 31 страна       Облик: штампани       Цена: 623.7 динара

РАЗРЕД

ТРЕЋИ

ПРЕДМЕТ 

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА

СРП3НАР01254

Издавачка кућа „АТОС“

1.       Радна свеска-Народна традиција, за 3. разред основне школе

ŸАутори: Марина Вићентијевић, Весна Анђелић, Весна Ерић

ŸУџбеничка једниница: Народна традиција за трећи разред основне школе

 Решење: 650-02-00156/2012-06, 2012-09-03

ŸФормат: A4       Обим: 88 страна      Облик: штампани      Цена: 550 динара 

 

 

ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД

РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ

ПРЕДМЕТ 

СРПСКИ ЈЕЗИК

СРП4СРП01305

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

    1.„Бескрајне речи”, читанка за четврти разред основне школе

ŸАутори: Наташа Станковић-Шошо, Соња Чабрић

ŸУџбеничка једниница: Читанка за четврти разред основне школе

Решење: 650-02-630/1/2013-06, 2014-03-10

ŸФормат: A4       Обим: 228 страна       Облик: штампани       Цена: 790 динара

2. „Дар речи”, граматика за четврти разред основне школе

ŸАутори: Јелена Срдић, Зорана Петковић-Живановић

ŸУџбеничка једниница: Српски језик (граматика, језичка култура, правопис) за

четврти разред основне школе

ŸРешење: 650-02-630/2/2013-06, 2014-03-10

ŸФормат: A4       Обим: 160 страна       Облик: штампани       Цена: 650 динара

3. „Радна свеска”,српски језик за четврти разред основне школе

ŸАутори: Наташа Станковић-Шошо, Јелена Срдић, Зорана ПетковићЖивановић,

Соња Чабрић

Ÿ Уџбеничка једниница: уџбенички материјали

Решење: 650-02-630/3/2013-06, 2014-03-10

Формат: A4       Обим: 168 страна       Облик: штампани       Цена: 630 динара

 

РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ

ПРЕДМЕТ 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

СТР4ЕНГ01632

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

1.       „Family and Friends 2 Class Book”, енглески језик за четврти разред основне школе,

уџбеник са ЦД- ом
ŸАутор: Naomi Simmons
ŸУџбеничка једниница: Енглески језик за четврти разред основне школе
Решење: 650-02-195/2012-06, 2012-10-22
ŸФормат: A4       Обим: 119 страна      Облик: штампани      Цена: 870 динара

2.„Family andFriends 2 Workbook”, eнглески језик за четврти разред основне школе, радна свеска
       ŸАутори: Naomi Simmons
       ŸУџбеничка једниница: уџбенички материјали
         Решење: 650-02-195/1/2012-06, 2012-10-22
      ŸФормат: A4       Обим: 119 страна      Облик: штампани      Цена: 720 динара

 

РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ

ПРЕДМЕТ 

МАТЕМАТИКА

СРП4МАТ01776

Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. Београд

1.       Уџбеник са радним листовима Математика за 4. разред основне школе (4а и 4б)

Ÿ Аутор: Светлана Јоксимовић

ŸУџбеничка једниница: Математика уџбеник за четврти разред основне школе

Решење: 650-02-00248/2008-06/14, 2008-06-20

ŸФормат: A4       Обим: 297 страна       Облик: штампани       Цена: 1380 динара

 

РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ

ПРЕДМЕТ 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

СРП4ПРИ00956

Креативни центар

1.       Природа и друштво за четврти разред основне школе

Ÿ Аутори: Ивана Васиљевић, Весна Радовановић-Пеневски, Александра Блажић

ŸУџбеничка једниница: Природа и друштво за четврти разред основне школе

Решење: 650-02-75/2012-06, 2012-06-07

ŸФормат: A4       Обим: 134 страна       Облик: штампани       Цена: 670 динара

2. Радна свеска – природа и друштво за четврти разред основне школе

ŸАутори: Ивана Васиљевић, Весна Радовановић-Пеневски, Александра Блажић

ŸУџбеничка једниница: уџбенички материјали

ŸРешење: 650-02-75/1/2012-06, 2012-06-07

ŸФормат: A4       Обим: 104 страна       Облик: штампани       Цена: 610 динара

 

РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ

ПРЕДМЕТ 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

СРП4МУЗ00991

Креативни центар

1.       Музичка култура за четврти разред основне школе

ŸАутори: Владица Илић

ŸУџбеничка једниница: Музичка култура за четврти разред основне школе

Решење: 650-02-00064/2012-06, 2012-07-17

Ÿ Формат: 22x23cm       Обим: 96 страна       Облик: штампани       Цена: 500 динара

2. Радна свеска – музичка култура за четврти разред основне школе (са диском)

ŸАутори: Владица Илић

          ŸУџбеничка једниница: уџбенички материјали

            Решење: 650-02-00064/1/2012-06, 2012-07-17

          ŸФормат: 22x23cm       Обим: 48 страна       Облик: штампани       Цена: 480 динара

 

РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ

ПРЕДМЕТ 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

СРП4ГРА01012

Креативни центар

1.       Грађанско васпитање – сазнање о себи и другима – радна свеска за четврти разред основне школе

ŸАутори: Валерија Живковић, Марина Остојић, Јелена Димитријевић

ŸУџбеничка једниница: Грађанско васпитање за четврти разред основне школе

Решење: 650-02-00446/2011-06, 2012-02-09

ŸФормат: A4       Обим: 114 страна       Облик: штампани       Цена: 650 динара

 

РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ

ПРЕДМЕТ

ВЕРСКА НАСТАВА -православна

СРП4ВЕР01645

ЈП Завод за уџбенике

1.       ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС

Ÿ Аутор: Игњатије Мидић

ŸУџбеничка једниница: Православни катихизис за четврти разред основне школе

Решење: 650-02-48/2004-06, 2005-01-12

ŸФормат: A4       Обим: 51 страна       Облик: штампани       Цена: 698.5 динара

 

РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ

ПРЕДМЕТ 

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА

СРП4НАР01257

Издавачка кућа „АТОС“

1.       Народна традиција, радна свеска за 4. разред основне школе

ŸАутори: Марина Вићентијевић, Весна Анђелић, Весна Ерић

ŸУџбеничка једниница: Народна традиција за четврти разред основне школе

Решење: 650-02-85/2013-06, 2013-07-16

ŸФормат: A4       Обим: 76 страна      Облик: штампани      Цена: 550 динара

 

 

 

 

 

 

УЏБЕНИЦИ КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ ОД ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 2016/2017. ДО ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 2018/2019.

РАЗРЕД

5.

ПРЕДМЕТ

СРПСКИ ЈЕЗИК

СРП5СРП01309

Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

1.„Уметност речи”, читанка за пети разред основне школе Аутори: Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић

Уџбеничка једниница: Читанка за српски језик за пети разред основне школе

Решење: 650-02-00898/2010-06, 2011-02-11  Формат: A4  Обим: 232 страна

Облик: штампани

Цена: 840 динара

 2.„Дар речи”, граматика за пети разред основне школе Аутори: Јелена Срдић

 Уџбеничка једниница: Српски језик (граматика, језичка култура, правопис) за пети разред основне школе

 Решење: 650-02-00108/2011-06, 2011-04-28  Формат: A4  Обим: 184 страна 

Облик: штампани

Цена: 620 динара

3.„Радна свеска 5” уз уџбенички комплет српског језика за пети разред основне школе Аутори: Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић, Јелена Срдић

Уџбеничка једниница: уџбенички материјали

Решење: 650-02-00106/2011-06, 2011-04-28  Формат: A4  Обим: 170 страна 

Облик: штампани

 Цена: 530 динара

 

РАЗРЕД

5.

ПРЕДМЕТ

ЛИКОВНА КУЛТУРА

СРП5ЛИК00191

БИГЗ школство доо

1.Ликовна култура 5, уџбеник  Аутори: Здравко Милинковић, Момчило Јанковић

 Уџбеничка једниница: Ликовна култура за пети разред основне школе

Решење: 650-02-00259/2008-06/09, 2008-06-10

Формат: B5  Обим: 76 страна 

Облик: штампани

Цена: 700 динара