ПОЗИВ ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

                                       Основна школа                                    

„ДУШАН РАДОВИЋ“  

НОВИ САД
Ченејска 61,  факс 6411-188,  тел. 419-195


ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ!

УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ПРОПИСАН ЈЕ ЧЛАНОМ 98. ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА.

                                  У ПРВИ РАЗРЕД СЕ УПИСУЈУ ДЕЦА РОЂЕНА 2011. И 2012.ГОД. (ЈАНУАР И ФЕБРУАР)

УПИС ПОЧИЊЕ 03. АПРИЛА 2018.ГОДИНЕ У ЧЕНЕЈСКОЈ 61 У СЕКРЕТАРИЈАТУ ШКОЛЕ

                                                              Ø уторком и четвртком од 14:00 до 18:00 часова

                                                              Ø средом и петком од 8:00 до 12:00 часова.

 ЗА УПИС СУ ПОТРЕБНА СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:

  •  ИЗВОД ИЗ МАТЕЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ (МОЖЕ КОПИЈА И СТАРИЈИ ОД 6 МЕСЕЦИ)
  •  ПОТВРДА О ЛЕКАРСКОМ ПРЕГЛЕДУ И ПРИМЉЕНОЈ ВАКЦИНИ                                                                      
  •  УВЕРЕЊЕ ИЗ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (ДОНЕТИ НАКНАДНО КАД ГА ДОБИЈЕТЕ)
  •  ЛИЧНА КАРТА НА УВИД ЈЕДНОГ ОД РОДИТЕЉА (АКО ЈЕ ЧИПОВАНА, ОЧИТАТИ ЈЕ).

Основна школа-ПОЗИВ ЗА УПИС