ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У 1. ПРВИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ БУДУЋИХ ПРВАКА!

Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2021/2022. годину обавити у времену од 01. априла 2021. до 31.маја 2021.
Према чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.гл. РС” бр. 72/09; 52/11; 55/13; 35/13 – аутентично тумачење; 68/15; 62/16 – одлуке УС и 88/2017) у први разред се уписују деца рођена од 01.03. 2014.  до 28.02.2015. године.
За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03. до 01.09.2015.године након провере спремности за полазак у школу коју врши школски психолог, а на захтев родитеља, односно законског заступника детета.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
1. Потврда о здравственом стању детета која се добија од надлежног педијатра,
2. Уверење Предшколске установе о похађању предшколског програма ( може се доставити накнадно).

Интересовање за упис првака се може обавити електронским путем, на сајту www.euprava.gov.rs као и телефонским путем на број телефона 0606412201 у периоду од 9 до 12 часова.
Молимо вас да пратите сајт школе, где ће крајем месеца марта бити прецизније информације о начину пријаве за упис детета у први разред.

ДОБРО НАМ ДОШЛИ ДРАГИ ПРВАЦИ !