ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025. ГОДИНУ

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ!

Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2024/2025. годину обавити у времену од 01.априла 2024. до 31.маја 2024. Према чл.18. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.гл. РС” бр. 72/09; 52/11; 55/13; 35/13 – аутентично тумачење; 68/15; 62/16 – одлуке УС и 88/2017) у први разред се уписују деца рођена од 01.марта 2017. до 28.фебруара 2018. године.

Приликом уписа родитељ не подноси ниједан документ у папирном облику. Школа по службеној дужности електронским путем прибавља потребну документацију.

Интересовање за упис првака се може обавити електронским путем, на сајту www.euprava.gov.rs као и телефонским путем на број телефона 060/6412201 у периоду од 9 до 12 часова почевши од 20.03.2024. године.

Обавештење за прваке упис 2024..docx