ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да по доношењу Одлуке Владе Републике Србије, у оквиру Пројекта Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа, обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких коплета које су школе изабрале да користе у настави.

Свесни тешке економске ситуације са једне стране, а ограничени средствима из буџета са друге, желимо да у школској  2019/2020. години Пројектом Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа обухватимо што већи број ученика основних школа.

У складу са тим потребни су нам подаци о броју ученика у основним школама на територији Републике Србије и то подаци о:

  • -ученицима из социјално/материјално угрожених породица(примаоци новчане социјалне помоћи);
  • -ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом(који основношколско образовање и васпитање стичу по ИОП-у);
  • -ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад не остварују по ИОП-у, али имају потребу за прилагођавањем(увећан фонт, електронски формат, Брајево писмо...);
  • -ученицима основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања РС.

 

Школи се као доказ о испуњењости услова доставља следећа документација:

  • -за ученике социјално/материјално угрожених породица, примаоци социјалне помоћи, решење(копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
  • -за ученике који су у породици треће и свако наредно рођено дете које је у систему школовања(средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.
  • за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у основној школи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
  • -за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, посебна документација није потребна јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

(извод из дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број:610-00-00062-2019-07, датум:18.02.2019.)

 

Школа наведене податке уноси у Информациони систем „ДОСИТЕЈ“ до 18. марта 2019.године. Након истека рока за унос података, накнадног уноса неће бити!!! Родитељ(старатељ) је у обавези да потребну документацију достави одељењском старешини до 12.марта 2019. године!!!

 

Управа школе