Вредносне оријентације ученика седмог разреда

У оквиру наставе  Грађанског васпитања ученици седмог разреда су осмисли и реализовали истраживање на тему: Вредносне оријентације ученика седмог разреда

Предмет овог истраживања је  да се утврде  и процене вредносне оријентације ученика седмог разреда и начин провођења слободног времена. Избор активности у слободном времену је поуздан индикатор вредносних оријентација. Анализом одговора смо закључили да су вредносне оријентације седмака усмеренене на саморазвој присутне у веома малој мери, садржаји активности су углавном хедонистичког карактера, а највише преферирају социјалне  вредносне оријентације.

Вредности оријентације.docx