Школски календар

Објављено: 08/25/2020 - 16:49
РАСПОРЕД ТРАЈАЊА ЧАСОВА ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА КОЈИ ЋЕ СЕ ПРИМЕЊИВАТИ ОД 01. СЕПТЕМБРА 2020.ГОДИНЕ...
Објављено: 08/07/2019 - 20:06

НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА, 2019/2020.

ПОЧИЊЕ У ПОНЕДЕЉАК, 2.СЕПТЕМБРА 2019 . ГОДИНЕ.

Објављено: 09/20/2018 - 23:57

У школи се изводи настава на основу Правилника о школском календару за основне школе са седиштем на територији аутономне покрајине Војводине за школску 2018 /2019. годину , који чини саставни део Годишњег плана рада школе за 2018/2019. школску годину.

Овим правилником утврђује се врeме остваривања образовно-васпитног рада утоку школске 2018/2019. године и време и трајање...

Објављено: 09/20/2018 - 23:51
Објављено: 04/03/2018 - 04:29

Школски календар за школску 2017/2018.годину

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине- националне заједнице донео је Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2017/2018.годину.

Настава у основној школи остварује се у току два полугодишта:

Прво полугодиште...
Објављено: 04/03/2018 - 01:54
Објављено: 04/03/2018 - 01:51

Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице донео је Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутомне Покрајине Војводине за школску 2016/2017. годину.

Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта. Прво полугодиште почиње у четвртак, 1. септембра...

Pages