ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У 1. ПРВИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ!

Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2021/2022. годину обавити у времену од 01.априла 2021. до 31.маја 2021. Према чл.18. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.гл. РС” бр. 72/09; 52/11; 55/13; 35/13 – аутентично тумачење; 68/15; 62/16 – одлуке УС и 88/2017) у први разред се уписују деца рођена од 01.03.2014. до 28.02.2015. године.

Приликом уписа родитељ не подноси ниједан документ у папирном облику. Школа по службеној дужности електронским путем прибавља потребну документацију.

Интересовање за упис првака се може обавити електронским путем, на сајту www.euprava.gov.rs као и телефонским путем на број телефона 060/6412201 у периоду од 9 до 12 часова.