ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ

У 1. ПРВИ РАЗРЕД ЗА

ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

 

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ!

 

Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2023/2024. годину обавити у времену од 01.априла 2023. до 31.маја 2023. Према чл.18. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.гл. РС” бр. 72/09; 52/11; 55/13; 35/13 – аутентично тумачење; 68/15; 62/16 – одлуке УС и 88/2017) у први разред се уписују деца рођена од 01.марта 2016. до 28.фебруара 2017

. године.

Приликом уписа родитељ не подноси ниједан документ у папирном облику. Школа по службеној дужности електронским путем прибавља потребну документацију.

Интересовање за упис првака се може обавити електронским путем, на сајту www.euprava.gov.rs као и телефонским путем на број телефона 060/6412201 у периоду од 9 до 12 часова почевши од 20.03.2023. године.

 

Обавештење за прваке упис.docx